Kullanım Koşulları

1. Uygulama alanı

1.1. Bu Web sitesi (“Web Sitesi”), Merkezi A.O.S.B. 10007 Sk. No:9 Çiğli, 35620 Türkiye adresinde bulunan. ve firma numarası TR 849 030 5543 olan Tolon Global Makina San ve Tic. A.Ş.’ye aittir .

1.2. Mevcut Web Sitesi Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları”) ile birlikte açıkça atıfta bulunulan terimler (“Gizlilik Bildirimi” ve “Çerez Bildirimi” gibi) size Tolon Global Makina San. Tic. A.Ş. ve web sitesini kullanım şartları hakkında bilgi sağlar. Bu hükümler ilginizi çekebileceğinden, lütfen bu belgeleri okuyunuz.

1.3. Web Sitesini kullanarak “Kullanım Koşulları”nı açıkça kabul edersiniz. Kullanım Koşulları’nı okurken içeriğiyle aynı fikirde değilseniz, Web Sitesini daha fazla kullanmamanız istenir.

2. Web Sitesinin Amacı ve İçeriği

2.1. Bu Website, Tolon Global Makina San ve. Tic. A.Ş.’nin size neler sunduğuna dair bilgilerin yanı sıra, Tolon iş ortakları ile ilgili vaka hikayeleri gibi, farklı bilgiler de içermektedir.

2.2. Tolon Global Makina San ve. Tic. A.Ş. bu sitede verilen bilgilerin sürekli olarak yayımlanacağını taahhüt etmez. Tolon Global Makina San ve. Tic. A.Ş., önceden bir bildirimde bulunmadan site içeriğini değiştirme hakkına haizdir.

3. Web Sitesini Kullanımınız Hakkında

3.1. Kullanıcı, Web Sitesini yalnızca kişisel, ticari olmayan amaçlarla ve Kullanıcı için geçerli olan tüm yasalara uygun olarak kullanmayı kabul eder.

3.2. Kullanıcı, Web Sitesine erişmek veya Web Sitesinde yer alan alanları ve bilgileri herhangi bir şekilde kopyalamak veya etkilemek için virüs, ‘deep link’, ‘robot’ veya diğer zararlı otomatik ve benzeri sistemleri kullanmamayı kabul eder. Kullanıcı, Web Sitesinin veya Web Sitesine bağlı ağların güvenlik açığı olup olmadığını test etmeyecektir. Kullanıcı, örneğin bir ‘Hizmet Reddi’ oluşturmak için Web Sitesinde veya herhangi bir ağda orantısız miktarda içerik yaratan herhangi bir eylemde bulunmayacaktır. Kullanıcı genel olarak web sitesine hiçbir şekilde müdahale etmeyecektir.

3.3. Web Sitesinin içerik yükleme yapılmasına olanak sunacağı durumlarda, Kullanıcı yürürlükteki tüm mevzuata ve genel etik ve ahlak ilkelerine uymayı kabul eder.

4. Sorumluluk

4.1. Tolon Global Makina San ve. Tic. A.Ş., web sitesinde yer alan bilgilerde yanlışlık olması sebebiyle ortaya çıkacak, Kullanıcının cihazında meydana gelen tüm veri kayıpları ve hasarları da dahil ve bunlarla da sınırlı olmamak üzere, web sitesinin kullanımından kaynaklanan doğrudan ya da dolaylı veya özel bir şekilde doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir.

4.2. TTüm çabalara rağmen, internet hizmetlerinin tamamen risksiz olması sağlanamaz. Bu sebeple, örneğin bu web sitesine, Tolon Global Makina San ve. Tic. A.Ş. sunucusuna ya da web sitesi ile Tolon Global Makina San ve. Tic. A.Ş. sunucusu arasındaki iletişime üçüncü kişilerin saldırısı olduğu durumlarda, Tolon Global Makina San ve. Tic. A.Ş., kullanıcı verilerinin gizliliğinin ihlal edilmesinden sorumlu olmayacaktır.

4.3. Tolon Global Makina San ve. Tic. A.Ş. bu web sitesinin hatasız şekilde çalışacağını garanti etmez ve hatalardan ya da geçici olarak hizmet verilememesinden sorumlu olmayacaktır. Web sitesine erişimden ya da sitenin kullanımından kaynaklanan doğrudan ya da dolaylı, hiçbir zarardan Tolon Global Makina San ve. Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

4.4. TBu madde, aksini şart koşan yasal hükümler için geçerli değildir.

5. Fikri Mülkiyet

5.1. Önceden Tolon Global Makina San ve. Tic. A.Ş.’nin yazılı iznini almadan web Sitesinin, sitede yer alan metin, resim, arayüz öğeleri ve içerdiği bilgiler de dahil olmak üzere, herhangi bir bölümünün veya içeriğinin çoğaltılması, kamuya duyurulması veya yeniden kullanılması yasaktır. Bunlardan bir kısmının üçüncü şahıslara ait olması muhtemeldir ve bu durumda ilgili kişilerden izin alınması gerekecektir.

6. Değişiklikler

6.1. Tolon Global Makina San ve. Tic. A.Ş. bu Kullanım Koşullarını istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Web Sitesini her kullandığınızda, ziyaretiniz sırasında geçerli olan Kullanım Koşullarını gözden geçirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Bu Kullanım Koşulları en son Haziran 2019’da değiştirilmiş ve revize edilmiştir.

6.2. Web Sitesine eklenen yeni bilgiler de otomatik olarak bu Kullanım Koşullarına tabi olacaktır.

7. Hiperbağlaçlar

7.1. Bu web sitesi, üçüncü şahıslara ait içeriklere atıfta bulunan hiperbağlaç ve diğer türde mekanizmalar içerebilir. Bu tür içerikler Tolon Global Makina San ve. Tic. A.Ş.’nin kontrolünde olmadığı için, Tolon Global Makina San ve. Tic. A.Ş. bunlarla ilgi olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Böyle bir içeriğe atıfta bulunulması, Tolon Global Makina San ve. Tic. A.Ş.’nin içeriği onayladığı anlamına gelmez.

8. Hükümlerin geçersizliği

Herhangi bir mahkeme ya da yetkin makam, bu kullanım koşullarından herhangi birisinin uygulanamaz olduğuna ya da yasal olmadığına karar vermesi durumunda, kullanım koşullarının tüm diğer hükümleri geçerliliğini korumaya devam edecektir. Geçerli olmayan hüküm, tarafların amaçladığı anlama en yakın içerikte bir hükümle değiştirilecektir.

9. Haklardan feragat

Tolon Global Makina San ve. Tic. A.Ş.’nin, kendisine yasalar ya da kullanıcı ile sözleşmeden kaynaklanan hükümler neticesinde tanınan haklardan yararlanmaması veya hemen yararlanmaması, Tolon Global Makina San ve. Tic. A.Ş.’nin bu veya başka haklarından feragat ettiği anlamı taşımayacaktır. Tolon’un, yasalar çerçevesinde bunlardan yararlanma haklı süresiz olarak saklıdır.

10. Şikayetler, uygulanabilir kanunlar ve yetkin mahkemeler

İşbu bu kullanım koşulları Belçika kanunlarına tabi olup bu doğrultuda yorumlanmalıdır. Dostça yollarla çözümlenemeyen uyuşmazlıklar, emredici kurallara halel getirmeksizin, Ghent bölgesi mahkemelerince çözümlenecektir.